Millionfisken

Millionfisken

Premier for en million kroner!

Year: 2021

Pressemelding 13.04.21:

Millionfisken 2021 avlyses

Styret i Millionfisken AS har i dag besluttet at vi ikke kommer til å gjennomføre Millionfisken i 2021.

Det er med tungt hjerte styret kom til denne beslutningen. Vi anser det ikke som forsvarlig å initiere de prosesser som måtte ha startet nå, for å rekke å bli klar til årets festival.

Disse prosessene ville medført betydelige kostnader, som Millionfisken ville stått ansvarlig for. Med de restriksjoner og usikkerheter vi står ovenfor med Covid-19 anser ikke styret det som mulig å få gjennomført på en forsvarlig måte. 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre samarbeidspartnere og håper på forståelse for vår beslutning. 

Millionfisken AS har imidlertid god kontroll på selskapet og vil derfor kunne stå støtt i en utfordrende tid. Vi forbereder oss på at ting blir bedre og vil nå sette fokus på å få arrangert Millionfisken i 2022. 

Vennlig hilsen,

På vegne av Millionfisken AS

Torkel C Rørstrand

Styrets leder

REFUSJON AV KJØPTE BILLETTER FOR 2021: Som i fjor utbetaler Hoopla full ref for kjøpte billetter inkl. billettavgift. Obs: Hvis du har kjøpt billetter til andre/som gave e.l., utbetales refusjonen til «hovedkjøper».

Translate ›