Millionfisken 2020

Millionfisken 2020

Premier for en million kroner!

Natteravner stiller også i år!

Astafjord barnevernstjeneste i samarbeid med Frivilligsentralen viderefører det gode samarbeidet med Millionfisken.

Natteravnene vil være tilstede som et forebyggende tiltak blant barn og unge under arrangementet.
Natteravnens oppgave er å være synlige og tilgjengelig for publikum, som i seg selv virker forebyggende på rusbruk, vold og skadeverk. Natteravnen skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Som Natteravn er man med på å skape trygghet og trivsel i lokalmiljøet, og man bidrar til å skape gode sosiale møteplasser mellom unge og eldre. Natteravnen får et innblikk i barn og unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger, og blir kjent med andre engasjerte voksne og eget nærmiljø.

Translate ›