Millionfisken 2020

Millionfisken 2020

Premier for en million kroner!

SALAKS støtter oss!

Sammen med SpareBank1 Nord-Norge er den lokale oppdrettsbedriften Salaks AS den største sponsoren til Millionfisken. I tillegg til rene sponsormidler garanterer bedriften med 150.000 kroner om noen drar avgårde med storpremien på en halv million kroner.

Skaper samhold

Vi mener det er viktig å bidra til Millionfisken. Men det er ikke bare penger. Vi bidrar også i forhold til tilrettelegging og andre ting. Motivasjonsfaktoren vår er jo å skape noe og bidratil fellesskapet. Vi gjør det fordi vi kan og har lyst, ikke at vi må. Penger er en ting, men for oss er nok kanskje tidsbruken en større utfordring. Men vi ser jo at dette skaper samhold, å gjøre ting i lag er en stor verdi, sier Ken Rune Bekkeli.

Må hente mer fra havbruk

Man kan godt si at det er vårt ansvar som havbruksnæring å ta vare på

fellesskapets eiendom på lik linje med en fiskekonsesjon. Det forventes både nasjonalt og internasjonalt at Norge skal bidra mer med mat i fra havet. I dag er det under to prosent av maten til menneskeføde som kommer fra havet. Med den globale befolkningsveksten vi har er man nødt til å hente større bidrag fra havet. Da er det bærekraftig havbruk vi må hente det fra. Men da må vi ha tilstrekkelig areal og disponere det arealet vi har på en mer effektiv måte. Her blir Norge en av de viktigste aktørene fremover, fortsetter Bekkeli.

Nytt settefiskanlegg

– Når vi snakker om bærekraftig produksjon må en selvfølgelig ta med seg flere begreper som miljømessig bærekraft fordi en driver en biologisk produksjon. En dårlig miljømessig produksjon vil få konsekvenser for den økonomiske bærekraften. Det er ingen fornuft å ikke ivareta både miljøet og økonomien. Dette henger i hop, sier han.

Bekkeli er klar på at det er store fordeler ved et settefiskanlegg som bygges opp på Salangsverket. Fisken får lengre tid på land og kortere tid i sjøen. Og ikke minst blir alt slammet ivaretatt. Det skal tørkes og pakkes i sekker før det lagres. Det er et spennende prosjekt i forhold til hvordan en kan utnytte energien i dette slammet, sier han.

Høydepunkt i lokalsamfunnet

Deltar du i Millionfisken? – Jeg har vært med de tre siste årene fordi ungene ville være med. Men nå kan jeg snart ikke kalle dem unger lengre. Jeg er heller ikke så sikker på at de vil være med meg lengre, ler han.

– Jeg er jo med på arrangementet. Millionfisken er et høydepunkt i lokalsamfunnet. I tillegg har vi en del besøk også disse dagene. Dette er en arena som kan brukes til det og, sier han.

I følge eier av Salaks AS og Salangsfisk AS, Odd Bekkeli gir bedriften årlig en sum på 100 000 kroner til Millionfisken. I tillegg stiller de med utstyr og tjenester verdt 68.000 kroner. Bedriften tar også utgiftene på 90.000 kroner i forbindelse med drift av Sushi-baren på Lundbrygga, avslutter han.

Translate ›