Millionfisken

Millionfisken

Premier for en million kroner!

Utesalg / torghandel

Det vil være plass for et begrenset antall uteselgere (salgsboder) i sentrum av Sjøvegan (med og uten strøm). De som ønsker plass for utesalg må ta kontakt med MILLIONFISKEN og oppgi hva de skal selge. MILLIONFISKEN vil fortløpende tildele plasser for utesalg, og forbeholder seg retten til uten nærmere begrunnelse å avgjøre hvem som får tildelt plass. Det vil ikke være mulig å få tildelt bodplass med religiøst og/eller politisk tilsnitt, og det vil heller ikke bli gitt tillatelse til bodsalg med produkter som kommer i direkte konkurranse med det eksisterende næringslivet på Sjøvegan.

Når salgsplass er tildelt vil det bli sendt ut to underskrevne avtaler «Avtale om utesalg ifm MILLIONFISKEN». Begge disse fylles ut og det ene eksemplaret returneres: MILLIONFISKEN, BOKS 1, 9355 SJØVEGAN (merk konvolutten – Utesalg/Torghandel).

Følgende bestemmelser gjelder:

Det vil kunne inngås avtale for oppstillingsplass til utesalg under MILLIONFISKEN for perioden fom torsdag 4. juni 2019 klokka 0900 tom søndag 7. juli 2019 klokka 1500. Avtalen opphører uten videre forpliktelser for noen av partene når festivalen er avsluttet søndag 7. juli.

(Prisene er under oppdatering for 2019)

Pris per m2 for bodplass settes til kr 40,- pr m2 (eks mva) og følgende størrelser kan velges:

  • 4 meter lengde x 4 meter dybde = 16 m2 = kr 640,- (eks mva)
  • 6 meter lengde x 4 meter dybde = 24 m2 = kr 960,- (eks mva)
  • 8 meter lengde x 4 meter dybde = 32 m2 = kr 1.280,- (eks mva)
  • 10 meter lengde x 4 meter dybde = 40 m2 = kr 1.600,- (eks mva)
  • 4 meter lengde x 6 meter dybde = 24 m2 = kr 960,- (eks mva)
  • 6 meter lengde x 6 meter dybde = 36 m2 = kr 1.440,- (eks mva)
  • 8 meter lengde x 6 meter dybde = 48 m2 = kr 1.920,- (eks mva)
 • 10 meter lengde x 6 meter dybde = 60 m2 = kr 2.400,- (eks mva)

(Info under oppdateres for 2019)

Til de bodplassene som har 4 meter dybde kan det ikke leveres strøm, og de med 6 meters dybde vil bli forbeholdt de som skal ha strøm. Strømtilknytning vil koste kr 300,- ekstra for hele perioden, og det gjøres oppmerksom på at det kun vil være tilgjengelig et begrenset antall plasser med strøm.

Kjerneområdet for utesalg settes til området fra Maxi Miljø til og med Huset Mot Havet, og på motsatt side av gata fra Felleskjøpet til Rema 1000. I tillegg vil det være noen plasser fra Servicebygg 3 og til Aktiv IT, og på torget utenfor bankbygget (ved leie på disse plassene gis det 20 % rabatt på prisene oppgitt ovenfor, bortsett fra strømtilknytning som også her koster kr 300,-).

Når skriftlig avtale er inngått vil det bli sendt ut faktura med 7 dagers betalingsfrist. Ved inngåelse av avtale i perioden fra og med 1.6.19 til og med 15.6.19 fastsettes prisen til kr 70,- pr m2. Det vil IKKE være mulig å inngå avtale etter 15.6.19, og selgere som ankommer uten å ha bestilt og betalt plass vil bli bortvist.

Innkjøring og opprigging av vil kunne skje fom onsdag 3. juli klokka 1500 etter nærmere avtale med MILLIONFISKEN. Utesalget skal i sin helhet være nedrigget og fjernet inkludert rydding av avfall rundt egen salgssted innen klokka 1600 søndag 7. juli. Leietaker SKAL medbringe kvittering for betalt avgift som ved ankomst skal fremvises uoppfordret.

MILLIONFISKEN forbeholder seg retten til å bestemme plassering av det enkelte utsalgssted, og det gis ikke tilgang til og forhåndsbooke plass. Den enkelte salgsplassen vil av utleier være forhåndsoppmerket).

Uteselgere som skal ha strøm er selv ansvarlig for å medbringe 50 meter skjøteledning til egen strømtilknytning.

Uteselger er selv ansvarlig for å holde det ryddig rundt egen stand ila festivalperioden, og at det er ryddig når man forlater festivalområdet.

Uteselger er selv ansvarlig for å medbringe alt av nødvendig utstyr (som for eksempel bord, stoler telt osv) som den enkelte har behov for ifm eget salg. MILLIONFISKEN stiller kun til rådighet det arealet ute selger har inngått avtale for.

Uteselger er selv ansvarlig for nødvendige forsikringer i forhold til eget utstyr og utleier fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til utstyr som går tapt (brann, tyveri etc).

MILLIONFISKEN fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med salg osv som foregår mellom leietaker og den enkelte kunde.

Påmelding for 2019 sendes til: ellen.lise@gmail.com, tlf. 414 10 616

Translate ›