Velkommen til Millionfisken Konkurranse fra 29.06.2023 til 02.07.2023

Artister

Torsdag TopCoat med Elze With med a tribute to 
Tina turner
TopCoat spiller Fredag
 og Lørdag etter hovedartistene 
Fredag: Rollfa 
Lørdag: Return