9350 Sjøvegan | Fisketelefon 973 17 223

Artister

 

TopCoat-scaled-2

TopCoat spiller Fredag og
Lørdag etter  hovedartistene

TORSDAG

the red elm

The Red Elm

 

FREDAG

Daisy Duke Dawgs

FREDAG

Screenshot

Dag Ingebrigtsen

LØRDAG

VINNI 2024

Vinni