Velkommen til Millionfisken Konkurranse fra 29.06.2024 til 02.07.2024

TORGHANDEL

VELKOMMEN TIL MILLIONFISKEN 2023

Ønsker du å delta på Millionfisken med salgs-bod?
Da er du velkommen til å sende inn søknad om å få delta. ( se eget påmeldingsskjema nedenfor)

  • Leietaker er selv ansvarlig for å medbringe alt nødvendig utstyr så som bord, telt, stoler osv som man måtte ha behov for i forbindelse med eget utsalg.
  • Utleier forbeholder seg retten til å bestemme plassering av den enkelte (den enkelte plass vil av utleier være oppmerket ved ankomst).
  • Innkjøring og opprigging av salgsplassen kan skje fom torsdag 29 juni klokka 1000 og må være klart innen kl 14.00.
  • Salgsplassen skal være nedrigget og fjernet, inkludert rydding av avfall rundt eget utsalg innen klokka 1800 søndag 2 juli.
  • Salgstid er fra kl 10.00 og til kl 18.00 eller senest kl 22.00.
  • Leietaker som skal ha strøm er selv ansvarlig for å medbringe 50 meter skjøteledning ift egen strømtilknytning.
  • Leietaker er selv ansvarlig for å holde det ryddig rundt egen salgsplass ila festivalperioden, og at det er ryddig når man forlater festivalområdet.
  • Leietaker er selv ansvarlig for nødvendige forsikringer i forhold til eget utstyr og utleier har ingen forpliktelser ift utstyr som går tapt (brann, tyveri etc).
  • Utleier fraskriver seg ethvert ansvar ifm salg etc mellom leietaker og den enkelte kunde.